Základy etiky v Dojo

 „Bojová umění začínají se zdvořilostí a končí zdvořilostí, proto jsou vždy zdvořilé.“

 

Po vkročení do Dojo žáci zdraví předklonem a hlasitým „OSU“. Vkročením do Dojo řeknou OSU s předklonem otočený ve směru čela místnosti (Shinden), následně vykonají ještě jeden předklon a pozdrav směrem ke karatistům v místnosti, se zvláštním důrazem na vyšší stupeň.

Žáci musí vždy včas přijít na místo tréninku. Kdyby výjimečně se opozdili, tak s OSU se předkloní směrem k Shinden a v sedě v Seiza, zády k Dojo se skloněnou hlavou, zavřenýma očima (Mokuso) čekají oslovení, aby se mohli připojit k průběhu cvičení. Když uslyší oslovení ONEGAI SHIMASU, ještě v sedě Seiza se ukloní a řeknou OSU, nebo SHITSU-REI SHIMASU (prosím o prominutí). Pak nastoupí za cvičícími a dávají pozor, aby nechodil před cvičícími se zvláštním důrazem na vyšší technické stupně.

Žáci musí pečovat o sebe a svoji výstroj, tak aby byly vždy čisté, ošetřené, nebyly roztrhané. Trhliny a pomačkané místa na Dogi se musí ihned odstranit.

V průběhu tréninku bez povolení není dovoleno sundat žádnou část Dogi. Když je potřeba kdykoliv upravit některou část Dogi v průběhu tréninku, je třeba to vykonat otočením se k zadní stěně místnosti, rychle a potichu.

Když jejich vedoucí, nebo kdokoliv s černým páskem vstoupí do místnosti, karatisti se postaví a zdraví hlasitým OSU.

Před oslovením nebo pozdravením Sempaje nebo učitele se karatisti s OSU podle předpisu ukloní a to jisté udělají i při odchodu. Když žák neví technický stupeň jiného žáka, tehdy ho zdraví tím způsobem jako kdyby měl vyšší stupeň.

Když situace vyžaduje aby jste si potřásli rukama, tak to dělejte vždy vůči společníkovi s vyšším stupněm.

Žáci na otázky a nařízení učitele nebo vyšších odpovídají hlasitým OSU a hned reagují na otázku nebo vyzvání. Pomalá nebo neurčitá odpověď je neslušná.

V době stráveného v Dojo je žákům dovoleno si „sednout a relaxovat“ v poloze SEIZA nebo ANZA. Přitom musí dávat pozor, aby svým vrtěním, mluvením nebo jiným způsobem nenarušovali průběh tréninku.

Žáci bez dovolení nesmí opustit Dojo. Když z nějakého důvodu musí nutně odejít, tak to musí slušně naznačit učiteli a zdůvodnit důvod svého odchodu.

Z důvodu zabránění případných zranění žáci nesmí nosit na tréninku šperky nebo jiní ostré ozdoby. Předepsané brýle jsou povolené, ale při zápase je bezpečnější je sundat, případně místo nich použít měkké kontaktní čočky a doporučuje se používat chrániče holení, hrudi a suspenzor.

Karatisti nesmí v Dojo nosit klobouk nebo čepici, mluvit neslušně. Do Dojo se nesmí vstoupit v botách. Nesmí se vnášet potraviny, žvýkačky, pití. Je zákazné jíst v Dojo! V místnostech je zakázáno kouřit!

V úklidu po cvičení musí pomáhat všichni karatisti.

Každý člen se musí zdržet neoprávněných pomluv a uráživých poznámek o ostatních karatistech, školách, nebo stylech bojového umění.

Před účastí na závodech nebo akcích si musí karatista vyžádat radu svého učitele.

Kdyby karatista chtěl navštívit jiné Dojo, tak předtím si musí vyžádat povolení od svého učitele. Kdyby karatista chtěl pokračovat v tréninku ve spřátelené škole musí k tomu platnou mezinárodní průkazku člena a musí si vzít sebou písemné doporučení svého učitele.

V žádném případě karatisti nesmí technicky naučené na tréninku použít tak, aby komukoliv úmyslně způsobili zranění, vyjma, když je v nebezpečí život jeho vlastní nebo blízkých.

 

 

Tréninky Ashihara-Karate  pro děti a juniory - Praha 2,  

Tel. 737 529 432 ,  732 352 892,   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 


 

 

 

 

Vše, co budete nutně potřebovat v životě, se můžete naučit v dojo: silné tělo, pronikavý rozum a sílu ducha.

Hideyuki Ashihara

 

Co je to Ashihara-Karate?

 

V čem tkví jeho novota a čím se odlišuje?Je velmi těžké odpovědět na předchozí otázku krátce. Zakladatel školy kancho Hideyuky Ashihara píše ve své knize „Bojové karate“: „Lidé často nazývají mnou vytvořený styl karate bojové.

Proč? Název hovoří sám za sebe . Co chápeme pod pojmem „bojové“?  Jedná se o reálné bojové situace. Při reálném boji se musíte utkat , aby bylo možné vyhrát, a to je právě základem Ashihara karate. Snažíme se minimalizovat možnost úrazu a porážky v boji a dosáhnout racionálního výkonu našeho těla za účelem zvyšování rychlosti, techniky úderů a jejich síly.

Racionalita - tím se odlišuje Ashihara od ostatních, tradičních stylů karate. Jak vypadá boj, ve kterém se soupeři setkávají frontálně, aniž by se snažili blokovat každý úder soupeře? Samozřejmě, že vyšší bojovník bude první zasazovat rány soupeři, až jej jedna z nejsilnějších ran, do které vložil všechnu svou váhu těla, přivede k vítězství. Ve většině stylů karate je to vyhovující způsob absolutně nemyslet o jakékoli obraně při boji. Na počátku vzniku karate se jednalo možná o zcela normální jev, vést boj za mohutné výměny úderů, ale doba se mění, a my si to již nemůžeme dovolit.

V karate, stejně jako i ve všech ostatních činnostech člověka, musí být možnost technického manévru. Potřebujeme praktičtější karate, které nám dovolí nanášet soupeři rány, ale žádné rány nepřijímat, shazovat soupeře, ale sám zůstat pevně na nohou.

A navíc, potřebujeme karate , které nám dovolí dosahovat spokojenosti z našich tréninků a možnosti rozvíjet naši techniku v budoucnu bez úrazů.“

Toto chápeme pod názvem Ashihara-Bojové-Karate.

HISTORIE ASHIHARA KARATE

Kancho Hideyuki Ashihara 1944-1995

 

Nad studiem materiálů a údajů, které se týkají velkého japonského Mistra karate Hideyuki Ashihary, se může badatel dostat do svízelné situace, protože podobné údaje jsou buď velmi skrovné, a nebo zcela chybějí. Samozřejmě nemůže být  tento stav spojován s tím, že tento pozoruhodný člověk byl málo znám, či  jeho role ve společnosti málo důležitá.

 Kancho Hideyuki AshiharaOdpověď se spíše skrývá v podstatě charakteru Mistra, který neuznával lehkou slávu a popularitu, často vytvářené tiskem a TV, jenž se vystříhával usilovných pokusů vybudování svého obrazu pomocí  interview pro milióny, čímž si vysloužil  mezi zvědavými novináři uctivou přezdívku „Mistr-fantom“, „Mistr-přízrak“. I bez novinových článků a televizních pořadů si Učitel vydobyl skutečnou slávu v Japonsku a po celém světě jako zakladatel nového stylu boje a organizace, která pokračuje v jím vytýčené cestě i po jeho smrti. 

Hideyuki Ashihara se narodil 5. prosince 1944 v japonské prefektuře Hirošima. Od dětství se velmi zajímal o bojová umění, studoval starobylé i současné japonské styly. Právě na tu dobu nevídaná houževnatost  a vytrvalost mladého Hideyuki, často hraničící s tvrdohlavostí, začaly záhy přinášet významné výsledky. Díky své velké pracovitosti dokázal mladý Ashihara, který se nijak zvlášť nelišil ani růstem ani přírodní silou od svých vrstevníků, dosáhnout velkých úspěchů a zasloužit se i pozornost známých mistrů Japonska.

 

V roce 1961 se stal žákem známého Mistra Masutatsu Oyamy – učitele stylu Kyokushinkai karate. Úspěchy Hideyuki  Ashihary při výuce Kyokushinkai karate byly natolik velké, že se již po několika letech trénování, když dosáhl věku 20 let, stal členem vedení organizace Kyokushinkai karate, a zároveň byl držitelem na své roky vysokého stupně – Černého pásu – 3. danu. Tato skutečnost jistě dokazuje, že již v té době, nehledě na jeho nízký věk, pochopil Hideyuki Ashihara podstatu jednoho z nejtvrdších a progresivních bojových umění 60. let minulého století – Kyokushinkai karate – cestou  houževnatého sebezdokonalování se v technice stylu a fyzických cvičení.

V březnu 1967 začal pracovat Sensei Ashihara jako zkušební instruktor Kyokushinkai karate v Shikotě. Práci začal doslova „od nuly“, navíc musel začít soupeřit s učiteli ostatních stylů, které se již pevně etablovaly v této prefektuře. Avšak, obtíže a nesnáze pouze stimulovaly charakterové vlastnosti Hideuki Ashihary – houževnatost a vytrvalost, a brzy museli ostatní učitelé uznat existenci  nového Dojo v Shikotě. Po třech letech, od června 1970, se  začíná dlouhá etapa v práci Hideyuki Ashihara v organizaci Kyokushinkai v Yawantahanu.

Právě v tomto období dosahují  jeho dovednost a autorita v Kyokushinkai nejvyššího stupně: díky mnohaleté a velmi důležité práci vedoucího instruktora Organizace, je Hideyuki udělen samotným zakladatelem Masutatsu Oyamou jedno z nejvyšších mistrovských ocenění – „8. Dan“. Mezi jeho žáky nacházíme známe instruktory a mistry Kyokushinkai karate, např.: God, Royama, Ninomiya, Nishiyama, Ishya, Miura, Hosegawa a mnohé jiné, kteří jsou hrdostí  tohoto směru Budo-karate. Ale právě díky významu jím dosahovaných výsledků a výšky svého postavení v klanu vedoucích mistrů Kyokushinkai se začínají mezi Hideyuki Ashiharou a nejvyšším vedením Kyokushinkai neshody, které mají, podle mínění autora, dvě základní příčiny. Za prvé: bezprecedentním byla ta skutečnost, že měl Hideyuki Ashihara, bez ohledu na jeho mládí,  vysoký dan. Mistr v té době dosáhl teprve středního věku a podle japonských tradic to znamenalo pouhý vstup na cestu k dosažení skutečného mistrovství. Avšak výsledky, které protiřečily tradicím, a perspektivy blízké budoucnosti měly být ještě více udivující. V této souvislosti v něm mnozí viděli závažného konkurenta v hierarchii organizace Kyokushinkai a dokonce i nástupce samotného Masutatsu Oyamy. Všechny údaje vypadají dostatečně hodnověrně, protože koncem 70. let minulého století japonský tisk často psal jména velkého zakladatele a mladého, ale již slavného žáka, vedle sebe. A jestli k tomu přidáme ještě nesnášenlivý charakter samotného Hideyuki Ashihary, pak je možné si dostatečně dobře představit, nakolik se mohly zhoršit jeho vztahy s ostatními mistry organizace Kyokushinkai.

Další, závažný důvod, se skrývá v reakci zakladatele Kyokushinkai na časté vyslovování názoru Hideyuki Ashihary ohledně nutnosti reformovat technické základy Kyokushinkai karate. V roli hlavního Instruktora perfektně ovládal techniku Kihon a Kata, a proto došel k mínění, že je nutné provést změny, aby bylo dosaženo dalšího progresu v rozvoji stylu. Ale tyto iniciativy nenašly podporu u zakladatele a po skoro desetileté etapě práce v HONBU Kyokushinkai opouští Hideyuki Ashihara se svými  několika slavnými žáky Organizaci a tímto okamžikem je datován samostatný postup po nové cestě.

V lednu 1979 bylo ve městě Matsuyama na jihu Japonska založeno Dojo, které se poté stalo hlavním střediskem (HONBU) nové organizace, založené Hideyuki Ashiharou. Mistr po svém odchodu z organizace Kyokushinkai zakládá již v září 1980 svou organizaci - New International Karate Organisation Ashihara-Karate Kaikan.  Název je možné přeložit jako  „Nová Mezinárodní Organizace karate – svaz Ashihara karate“. V této souvislosti je důležité upozornit na následující: v názvu je uváděno „nová“ a rovněž je použito jméno samotného Mistra. Obě změny v názvu organizace vkládají velkou odpovědnost na jejího zakladatele.

Během následujících 5 let pracuje Hideyuki Ashihara houževnatě nad vytvořením  principielně nového stylu kontaktního boje, jehož základ tvoří principy reálného souboje.Při práci nad základy stylu přichází Mistr k závěru, že: „základem školy je Kihon (základní technika) a jejím vrcholem je Kumite (souboj), které mezi sebou musejí být dostatečně provázány právě na úrovni tréninkového programu“. Velké zkušenosti instruktora a intuice Mistra napověděly Hideuki Ashiharovi řešení. Nad analýzou stovek soubojů známých přeborníků, kterými byli jeho žáci Ninomyia a Ishia, stanovil, že úspěšnost výkonu bojovníka na tatami určuje umění správně se pohybovat a používat svou převahu, nad houževnatostí při útoku a fyzickou silou.

Hideuki Ashihara staví jako hlavní princip svého stylu metodu „Sabaki“, což v překladu z japonštiny může znamenat  současně „pohyb“ a „rozhodování“. Tento princip mu dovolil úspěšně plnit úkoly při výuce praktických aspektů karate. Popularita Ashihara karate rychle roste a Hideyuki Ashihara  je nucen vytvořit několik výukových videofilmů a  knih o technice stylu, které přinášejí autorovi celosvětovou slávu a věhlas.

Vysokou autoritu Mistra  v plné míře potvrzuje ta skutečnost, že během dlouhé řady let byl spolupracovníkem Policejní Akademie Japonska, jako Hlavní instruktor. Podobná funkce mohla být vedením Akademie nabídnuta jen skutečně významnému Mistrovi, protože výběr mezi specialisty různých bojových umění je v této zemi větší než kdekoli jinde. Nehledě na to, že Hideyuki Ashihara odmítal všechny ostatní styly a velmi pohrdavě se choval k jejich instruktorům a mistrům, protože je považoval za přívržence zastaralých kánonů, vedoucí představitelé uznávaných organizací bojových umění Japonska se na Zasedání dohodli o udělení Kancho Hideyuki Ashihara nejvyššího stupně v karate – 10. danu.

Začátkem 90. let minulého století pokračuje organizace Kancho Ashihara (NIKO) ve svém rozvoji, se zdravotní stav samotného Mistra se začal zhoršovat. Nehledě na veškerou péči se stav zlepšuje jen zřídka a na velmi krátkou dobu. A v dubnu 1995, takřka rok po smrti velikého Mistra Kyokushinkai Masutatsu Oyama, zemřel i jeho velký žák. Japonský tisk psal, že se velký smutek usídlil v srdci každého, kdo spojil svůj život s bojovým uměním, protože za tak krátkou dobu, pouze jednoho roku, „pohasly dvě slunce, osvěcující cestu miliónům.“

Hideyuki Ashihara vstoupil do historie jako jeden z nejzáhadnějších a mladých Mistrů, který dokázal za svůj krátký život obsáhnout nejvyšší pravdy bojového umění.

 

Kancho Hidenori Ashihara

 

  

Stupně technické vyspělosti (STV)

Pro označení technické vyspělosti, celkové délky trénování se zohledněním zásluh o výchovu a rozvoj a propagaci karate se používají stupně technické vyspělosti Kyu a Dan

Stupně technické vyspělosti Kyu jsou stupně přípravné – žákovské

Stupně technické vyspělosti Dan jsou mistrovské

Stupně technické vyspělosti Kyu a Dan udělují zásadně jen zkušební komisaři nebo zkušební komise

Karatisté si projevují vzájemně vůči sobě a vůči nositelům vyššího STV přeměřenou úctu při trénincích, společných akcích ale i na veřejnosti.

  

-ZKUŠEBNÍ ŘÁD  na stupně technické vyspělosti  KYU a DAN  v ASHIHARA - KARATE

 

 

-ZKUŠEBNÍ ŘÁD  na stupně technické vyspělosti  KYU a DAN  ČESKÉ ASOCIACE SHINKYOKUSHINKAI - OYAMAS KARATE